Body
Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

Rīgas Ostvalda vidusskolas sadarbības partneri

 2017.-2018.mācību gadā

 

  • Ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm: LU, RTU, TSI, RSU, RISEBA, SSE, LLU.
  • Ar vidējās un profesionālās izglītības iestādēm:  RIMAN, Viktorija, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Novikontas Jūras koledža.
  • Ar organizācijām, uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām: SEB banka, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālā opera un balets, LU Botāniskais dārzs, DINO ZOO, SIA Snigol, SIA Laborotorium ekspertu skola, SIA Lāči, SIA Ādažu čipsi, Mers Art, SIA VELVET PRINT, Mārtiņš Geida, Agita Šmitiņa, SIA GIline, Marija Gerbredere, Dimitrijs Stefaņivs, SIA Sēklu muss,SIA Jugris, Bt1

 

PKK  2017.-2018.mācību gada ietvaros veikuši visus karjeras konsultantu darbības blokus. Organizētu un īstenoti 18 maksas pasākumi projekta ietvaros, kā arī apmeklēti dažādi bezmaksas pasākumi gan Karjeras nedēļas ietvaros, gan Projektu nedēļas ietvaros, kā arī atsaucoties uz Pašvaldības izsūtītajiem piedāvājumiem un skolēnu pašu iniciatīvai. Sniegta informācija klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem kā iekļaut Karjeras izglītības aspektus mācību saturā un audzināšanas darbā, pārraudzīta KI tēmu iekļaušana mācību saturā un audzināšanas programmā ( klašu audzinātāju MK un MP ietvaros).  KAA īstenošanai tiek iesaistīti klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, interešu izglītības pedagogi.

 

 

Informāciju sagatavoja:

 

ROVS PKK- Madara Kalniete un Jekaterina Kumancova

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”