Body

No 1977. līdz 1993. gadam

1977. gadā uz skolu atnāk strādāt Gaļina Pospelova.

Viņa strādā par mācību pārzini, bet vēlāk kļūst par skolas direktori. Šajā laikā veidojas brīnišķīgs pedagoģiskais kolektīvs.

Matemātiku, ķīmiju, bioloģiju, fiziku, svešvalodas, literatūru pasniedz radošas personības, pieredzējuši un populāri pedagogi gan skolēnu, gan vecāku vidū: J. Tagere, (matemātika), J. Novikova (bioloģija), N. Jefimova (ķīmija), L. Čuvikovska (fizika), M. Birks (fizika) un daudzi citi.

Notiek kvalitatīvas pārmaiņas mācību un audzināšanas darbā. Skola kļūst par Pedagoģijas zinātņu akadēmijas pētniecisko laboratoriju, tiek nodibināta cieša saikne ar Latvijas augstskolām (Latvijas Valsts universitāti, Rīgas Politehnisko institūtu, Zinātņu Akadēmijas pētnieciskajiem institūtiem).

Skolā tiek organizēti semināri, konferences, kurās piedalās Pedagoģijas zinātņu akadēmijas pētnieki, skolotāji-praktiķi. Ne tikai skolotāji, bet arī zinātnieki vada atklātās stundas. Veidojas cieša saikne starp pedagoģijas zinātnēm un skolu.

Šajā laikā skolā strādā Jeļena Ivanova. Viņa pasniedz vēsturi un sabiedriskās zinības, kļūst par direktores vietnieci. 80.gadu otrajā pusē viņu rekomendē darbam Rīgas Ļeņingradas izpildkomitejā par priekšsēdētāja vietnieci. Vēlāk viņa atgriežas skolā un kļūst par direktori.

Ilgu laiku par skolas bāzes uzņēmumu bija A. Popova ražošanas apvienība ”Radiotehnika”. 1987.gadā skolai piešķīra M. Lomonosova vārdu, bet 1989.gadā skolai tiek piešķirts tehniskās koledžas statuss. Skola realizē 12. klašu mācību programmu.

Skolā tiek izveidotas specializētas ķīmijas-bioloģijas, fizikas-matemātikas, pedagoģiskās klases. Sākumskolā parādās eksperimentālās klases. Pirmā klases audzinātāja šajās klasēs ir Jeļena Platonova. No 1975.gada līdz 1995.gadam 39 skolēni skolu pabeidza ar zelta medaļām, 41 skolēns ar sudraba medaļām.