Body

image-20211109175351-1

Iniciatīvas  “Skolas soma” 

Pasākumu plans 2021. – 2022. m.g. 1.sem. 

 

 

21. 09.2021.,

22. 09.2021.,

23. 09.2021.


 

“Glezniecība tradicionāli un netradicionāli”

Gleznotājas Aijas Princes un Daigas Kaufmanes Mākslas studija piedāvā skolēniem iepazīt tradicionālas un netradicionālas glezniecības tehnikas un pašiem, aktīvi līdzdarbojoties, eksperimentēt un tādējādi gūt iemaņas un vērot atšķirības strādājot ar krāsām, smiltīm un citiem dabas materiāliem. Vienlaikus skolēni iepazīs Latvijas mākslinieku pielietotās dažādas glezniecības tehnikas, t.sk., A. Baušķenieka, M. Rotko, V. Purvīša, J. Rozentāla u.c. darbos. Nodarbības noslēgumā tiek veidota kopizstāde, mudinot bērnus ieraudzīt katra darba unikalitāti. 

 

1.– 4. kl.

 

I.Karašova

 Klašu audzinātāji

22. 09. 2021. 

12. 10. 2021.

Orientēšanās spēle " Latvijas kultūras kanons un Rīga"

Skolēnu komandas apmeklēs vairākus kontrolpunktus (skolas āpkārtnē) un veiks radošus, izzinošus un aktīvus uzdevumus.

8. – 9. kl.,

10. – 12. kl.

Klašu audzinātāji

I.Karašova

29.09.2021.,

30.09.2021.

Mazās Brīnumzemes izbraukuma  

programma "Pašu veidota Latvija".

Mazās Brīnumzemes ekspozīcija ir mākslinieku izdomāta un veidota pasaule, kas reizēm dzīvo pati savu dzīvi. Izzinošās 2 daļīgās nodarbības laikā, skolēni uzzina, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma pasaule. Skolēni, kopā ar meistaru, dodas miniatūrās pasaules apceļošanā – tajā viss ir tieši tāds, kā dzīvē, tikai 87 reizes mazāks: pilsētas, lauki, kalni, ielejas un dažādas sadzīves ainiņas. 

5. -7. kl.

Klašu audzinātāji

I.Karašova