Body

No 2016. gada 1. janvāra stāsies spēkā Rīgas domes 24.11.2015. saistošie noteikumi Nr.180 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem”.

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir skolēniem, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Brīvpusdienas netiek piešķirtas, ja skolēnam ir nodrošinātas brīvpusdienas izglītības iestādē no citiem finanšu avotiem.

Lai skolēns izglītības iestādē varētu saņemt brīvpusdienas, ir jābūt noformētai “Skolēna e kartei”!

Brīvpusdienas piešķir:

§  Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēniem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu un, kuru ģimenes Rīgas pašvaldībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm.

Lai saņemtu brīvpusdienas:

bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis var vērsties dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā, kur :

§                      jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

§                      jāiesniedz rakstisks iesniegums;

§                      jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, ja tā nav aizpildīta pēdējo trīs mēnešu laikā.

Iesnieguma izvērtēšana:

§  ja iztikas līdzekļu deklarācija nav aizpildīta pēdējo trīs mēnešu laikā, Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā izvērtēs ģimenes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam ienākumu līmenim un pieņems lēmumu par ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un izglītojamā tiesībām saņemt pašvaldības apmaksātas pusdienas,

§  ja ģimenei jau ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,  Rīgas Sociālais dienests lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt brīvpusdienas pieņems ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un lēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī.

§  Rīgas Sociālais dienests par pieņemto lēmumu piešķirt vai atteikt izglītojamam   brīvpusdienas elektroniski (īsziņas formā) informēs skolēna likumisko pārstāvi.

Skolēnam ir tiesībassaņemt brīvpusdienas izglītības iestādē, kurā viņš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, sākot ar nākamo mācību dienu pēc Rīgas Sociālā dienesta lēmuma par brīvpusdienu piešķiršanu spēkā stāšanās dienas; tiesības saņemt brīvpusdienas ilgst līdz mācību semestra beigām. Ja šajā laika periodā izglītojamā ģimene vairs neatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, izglītojamam saglabājas tiesības saņemt brīvpusdienas līdz mācību semestra beigām. Skolēnu brīvpusdienu uzskaites nodrošināšanai izglītības iestādē tiek izmantota “Skolēna e karte”, kuru izglītojamais pirms brīvpusdienu saņemšanas validē izglītības iestādes ēdināšanas telpā izvietotajā kartes reģistrēšanas terminālī vienu reizi dienā.

“Skolēna e kartes” noformēšana

Bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis var elektroniski pieteikt savam nepilngadīgajam bērnam “Skolēna e karti” Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv vai klātienē kādā no Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centriem – Spīķeru iela 1, Vienības gatve 117A, Kurzemes prospekts 137, Prāgas iela 1, Brīvības iela 384b, Brīvības iela 191, Brīvības iela 49/5, līdzi ņemot vecāka un bērna personu apliecinošus dokumentus. Piesakoties elektroniski, “Skolēna e karte” tiek izgatavota 5 darba dienu laikā un izsniegta pieteicēja izvēlētajā klientu apkalpošanas centrā, bet, piesakoties klātienē, tā tiek izgatavota un izsniegta uz vietas. Ja iepriekš izsniegtā “Skolēna e karte” ir nozaudēta, nolaupīta, anulēta vai bloķēta tā derīguma termiņa laikā, nav tehniskā vai lietošanas kārtībā kartes turētāja vainas dēļ, kartes atkārtotā izgatavošana maksā 2.85 eiro. Papildus informāciju par “Skolēna e kartes” izsniegšanas un lietošanas kārtību var iegūt Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” mājas lapā https://www.rigassatiksme.lv vai, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001919.

 

     Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centri :

 

Latgales rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Avoti"

Avotu ielā 31 k.2,

'67037695

Teritoriālais centrs „Ķengaraga krasts"

Lomonosova ielā 1 k-19,

'67037471,

'67181437

Teritoriālais centrs „Pļavnieki"

Salnas ielā 2,

'67037447

Pārdaugavas rajona nodala

Teritoriālais centrs„Āgenskalns"

Ed. Smiļģa ielā 46,

'67012271

Ziepju ielā 13,

'67026025

Teritoriālais centrs„Dzirciems"

Baldones ielā 2,

'67012369

Teritoriālais centrs„Bolderāja"

Dolomīta ielā la,

'67037559

Teritoriālais centrs„Imanta"

Imantas 8. Līnija1 k.2,

'67037892

Ziemeļu rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Vidzeme"

Vidrižu ielā 3,

'67012126

Brīvības gatvē 266,

'67012157

Teritoriālais centrs „Purvciems"

Ieriķu ielā  2b,

'67012127

Pērnavas ielā 1,

'67105538

Teritoriālais centrs „Ziemeļi"

Hanzas ielā 7,

'67026649

 

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.