Body

Speciālais skolotājs: Svetlana Vasiļjeva
Speciāla skolotāja kabinets atrodas skolas 2.stāvā, 215. kabinetā.