Body

Karjeras atbalsta vispārējajās un profesionālās izglītības iestādēs īstenošana Rīgas Ostvalda vidusskolā

2021.-2022.mācību gadā

 

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un un darbu (Izglītības likums, 2013. gada grozījumi).


 

Pedagoga karjeras konsultanta darbības virzieni 2021./2022.m.g: 

 

  • PKK sadarbība ar skolas administrāciju. 
  • PKK sadarbība ar pedagogiem, klašu audzinātājiem karjeras izglītības integrēšanā mācību satura īstenošanā.
  • Karjeras izglītības aspektu integrēšana mācību procesā visas skolas līmeni. 
  • Informācijas sniegšana skolēniem, vecākiem un pedagogiem karjeras izglītības jomās un aktualitātēs. 
  • PKK sniedz metodisko materiālu atbalsts pedagogiem. 
  • PKK sniedz grupu un individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem. 


 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:

  • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai


 

 

Pedagogs- karjeras konsultantsJekaterina Kumancova

(305.kab.un pedagoga         karjeras  konsultanta kabinets.)

 

Pedagogs- karjeras konsultantsMadara Kalniete

(218.kab. un pedagoga karjeras     konsultanta kabinets.)


 

Tiek piedāvātas:  

Individuālās vai  mini grupu konsultācijas 7.-12. klašu skolēniem- laiks pēc saskaņošanas! 

Konsultācijas un metodisko materiālu paraugi pedagogiem- laiks pēc saskaņošanas! 

Konsultācijas vecākiem- laiks pēc saskaņošanas! 

 

Skolēniem par konsultāciju laikiem iespējams vienoties klātienē un elektroniski- eklasē

 

Vecākiem par konsultāciju laikiem iespējams vienoties  elektroniski- eklasē